HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

01

İYİ DÜŞÜNDÜK

Hestias A.Ş olarak, Ankara ve Bodrum ofislerimizde inşaat, proje yönetimi ve gayrimenkul geliştirme alanlarında hizmet vermekteyiz.

Yirmi yılı aşkın süredir, kamuda ve özel sektörde gerek alt yapı gerek üst yapı alanında edindiğimiz tecrübeler, yaşama sanatına dair yeni fikirlerimizi hayata geçirme yolunda bize ışık oldu.

Yolculuğumuzu -bilimin, en büyük yol gösterici olduğu bilinciyle- mühendislik çözümlerini odağımıza alarak, Hestias çatısı altında sürdürmekteyiz.

Adımızı, aileyi ve ocağı sembolize eden mitolojik karakter Hestia’dan aldık. Diğer mitolojik karakterlerden farklı olarak Hestia; her türlü sürtüşmeden uzak, naif, güvenilir ve koruyucu niteliktedir. Sabit ve yerleşiktir. Bundan dolayı kenti ve mimariyi de simgelemektedir. Hestia’nın bu özellikleri, etik ilkelerle çerçevelenmiş mühendislik çözümleriyle birleşince; nezaket sahibi, yaratıcı, sahiplenen ve yapıtlarını gelecek kuşakları da düşünerek, doğayla uyumlu bir eksende tasarlayan bir figür çıkar ortaya. Bu, bizi sembolize etmesini istediğimiz değerler bütünüdür.

02

DEĞERLERİMİZ

Hestias, ele aldığı her konuda ihtiyaçları temelinden kavrayarak yaratıcı ve işlevsel çözümleri kaliteyle bütünleştirerek ortaya koyar.

Önce insanı ve ihtiyaçlarını anlamaya çalışarak çözümler üretir.

Her faaliyetinde etik çalışma değerlerini ön plana koyar.

Bulunduğu coğrafyanın hem kültürel hem de doğal tüm dokusunu gözeterek en uygun çözümleri geliştirir. Yenilik ve aşinalığı bir arada sunar.  Bunu yaparken de yaşam alanlarında konforu ve estetiği merkeze koyar.

Ele aldığı her işi kusursuz tamamlamayı ilke edinir.

Bilimi merkeze koyarak her zaman gelişime açık bakış açısını yaptığı işlere yansıtır.

03

YOLDAYIZ

Hizmet verdiğimiz alanlarda her şeyden önce; birlikte çalıştığımız paydaşlarımıza yol arkadaşlığı yapıyoruz. Beklentilerini çok iyi analiz ediyor ve yolda karşılaşılacak tüm pürüzleri bertaraf edecek şekilde doğru planlamalarla, yanlarında yürüyoruz.